Project Description

О Уметнику

Миливој Иштоковић

О Уметнику

Миливој Иштоковић

Рођен у Србији, живи и ради у Шпанији (Мајорка).

Сликарством се бави преко ЗО година. Бави се класичним сликарством и примењеном уметношћу.

Учествовао на многобројним колективним изложбама и хуманитарним акцијама.

Radovi Umetnika